Preskočiť na obsah

SÚHRN ZMIEN PLATNÝCH OD PONDELKA 17.5.2021

Zverejnené
14. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2021

SÚHRN ZMIEN PLATNÝCH OD PONDELKA V SÚVISLOSTI S NOVÝM COVID AUTOMATOM 🚦⬇️

Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, rôzne podmienky v závislosti na stupni varovania podľa Covid Automatu.

Zároveň sú stanovené všeobecné podmienky pre prevádzky bez ohľadu na farbu okresu. Ruší sa vyhláška k vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Menia sa vyhlášky k prevádzkam, hromadným podujatiam, prekrytiu horných dýchacích ciest a k návštevám v nemocniciach.

Terasy reštaurácií a fitness centrá v bordových okresoch ostávajú otvorené, aj keď podľa COVID automatu majú byť zatvorené. K uzatvoreniu pristúpime až v prípade zhoršenia situácie.

☝️ Tam, kde sa pre vstup vyžaduje antigénový test, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia.💉

Účinnosť vyhlášok je 17. mája 2021, pre športové podujatia od 15. mája a pre návštevy v nemocniciach od 14. mája.

➡ RÚŠKA

– V 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško (šatku, šál).
– V 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) bude povinné nosiť rúško na hromadných podujatiach v exteriéri.

➡ OBCHODNÉ DOMY

– Vo všetkých okresoch sa ruší povinnosť merať teplotu pri vstupe.
– Nie je potrebný ani negatívny test pri vstupe.

Konzumovať jedlá a nápoje v obchodných domoch je možné v okresoch v oranžovej, žltej a zelenej farbe.

Ostávajú zatvorené detské kútiky a sedacie sekcie.
Obmedzenia kapacity obchodných domov stanovuje vyhláška v závislosti od farby okresu.

➡ ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO

Podmienky zostávajú ako doteraz.

➡ UMELÉ KÚPALISKÁ

Vo všetkých okresoch sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, netreba deťom do 10 rokov.

Povolená kapacita sa odvíja v závislosti od farby okresu.

➡ LANOVKY A VLEKY

Povolená kapacita kabínkových lanoviek sa odvíja v závislosti od farby okresu.

➡ HOTELOVÉ A UBYTOVACIE SLUŽBY

Maximálna kapacita na jednu izbu je stanovená iba v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) –maximálne 2 dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti.

Prevádzka stravovacích a wellness služieb v hoteloch sa riadi podmienkami pre ostatné stravovacie a wellness služby.

➡ ZARIADENIA SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

Konzumácia bude možná v interiéroch v 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) s kapacitnými obmedzeniami.

➡ FITNESS CENTRÁ

Kapacita je stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže.

V 1., 2. a 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) sa vyžaduje negatívny test Agnie starší ako 24 hodín, RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, netreba deťom do 10 rokov.

➡ MUZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

V 2. a 3. stupni varovania (červený, bordový) sú povolené len individuálne prehliadky.

V lepších okresoch sa povoľujú skupinové prehliadky; maximálny počet osôb ľudí v skupine je stanovený rôzne podľa farby okresu.

➡ DIVADELNÉ, FILMOVÉ A ĎALŠIE KULTÚRNE PREVÁDZKY A PODUJATIA

V 3. stupni varovania (bordová) sú naďalej zakázané.

-V ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia.
-Kapacitné obmedzenia a spôsob sedenia sú stanovené rôzne pre jednotlivé farby okresov.
-Vo všetkých okresoch okrem zelených je povolené len sediace obecenstvo.
-V oranžových a lepších okresoch bude povolené organizovať podujatia zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny.
-Konzumácia jedál a nápojov bude v ružových a červených okresoch povolená len v exteriéri; v lepších okresoch bude v interiéri povolená len pre max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti za jedným stolom (oranžové okresy) alebo max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy).

➡ WELLNESS, AKVAPARKY, KÚPELE

-Vo všetkých okresoch sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, netreba deťom do 10 rokov.
-Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v 1. stupni varovania a v lepších okresoch (ružová, oranžová, žltá, zelená).
-Kúpele na základe zdravotnej indikácie sú otvorené vo všetkých okresoch.

➡ TAXISLUŽBY

– Obmedzenia platia vo všetkých okresoch okrem zelených.
– Cestujúci môžu byť maximálne dvaja v jednom rade.
– Dezinfekcia po každom zákazníkovi v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová).

➡ HROMADNÉ PODUJATIA

3. stupeň varovania (bordová): povolené usporadúvať podujatia do 6 osôb.3. stupeň varovania (bordová): povolené usporadúvať podujatia do 6 osôb.

2. stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb.2. stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb.

1. stupeň varovania (ružová): povolené do 25 osôb v interiéri alebo do 50 v exteriéri.

2. stupeň ostražitosti (oranžová):
– sedenie: interiér: do 25 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 50 % kapacity, max. 500 osôb.
– státie: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.

1. stupeň ostražitosti (žltá):

– sedenie: do 50 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, max. 500 osôb
-státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.

Stupeň monitoringu (zelená):

-státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.
-sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 14 dní od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí 14 dní je organizátor povinný údaje zničiť.

➡ SVADOBNÉ HOSTINY, KARY, VEČIERKY, A PODOBNÉ PODUJATIA

Sú zakázané v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová).

– V 1. stupni varovania (ružová): interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb

– V 2. stupni ostražitosti (oranžová): interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.

– V 1. stupni ostražitosti (žltá): interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb

Stupeň monitoringu (zelená):
– státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb
– sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb

Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Agtestu nie starší ako 24 hodín.

➡ BOHOSLUŽBY, CIRKEVNÉ A CIVILNÉ OBRADY SOBÁŠA, KRSTU, POHREBU

V stupni monitoringu a 1. a 2. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) sa kapacitné obmedzenia riadia podľa pravidiel pre hromadné podujatia v danom stupni.

V 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého); ak plocha nedosahuje 90 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je 6.

➡ ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) –športové kluby pod športovými zväzmi.

– Povinný je negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Agtestu nie starší ako 24 hodín.
– 1. stupeň varovania (ružová): do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri
– Monitoring, 1. a 2. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová): podmienky platné pre hromadné podujatia.
– Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
– Sedenie v každom druhom rade.
– Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.
– Organizátor musí vyčleniť dostatok personálu na dohľad nad dodržiavaním opatrení.
– Pre športové súťaže sú stanovené rôzne počty súťažiacich pre jednotlivé stupne COVID automatu.
– Pre súťažiacich platí povinnosť negatívneho testu.

Návštevy v zdravotníckych zariadeniach od 14. mája

Stále zakázané, platia však výnimky.

– Naďalej platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim.
– Stále možno navštevovať osoby v paliatívnej starostlivosti, ktoré sú ťažko choré alebo umierajúce.
– Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú môcť vo svojej územnej pôsobnosti určiť miernejšie alebo prísnejšie podmienky.
– Podmienky v zariadeniach sociálnej starostlivosti určí MPSVaR.

Navštevovať budú môcť ľudia, ktorí

Sú zaočkovaní:
-mRNAvakcínou –viac ako 14 dní po druhej dávke
-vektorovou vakcínou –viac ako 4 týždne po prvej dávke

Majú negatívny výsledok testu na COVID-19:

-RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín
-Agtest nie starší ako 24 hodín

Prekonali COVID-19:

-Pre nie viac ako 180 dňami

-Boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia
–viac ako 14 dní po prvej dávke

Zdroj:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky