Štatistické zisťovanie v našej obci v roku 2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Štatistické zisťovanie v našej obci v roku 2020