Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Polianka za rok 2019

Upravené
05. aug 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
31. júla 2020