Prečítajte si praktické rady a odporúčania pri aktuálnej mimoriadnej situácii z dôvodu ohrozenia verejného zdravia

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

10 odporúčaní pri COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Pomoc sebe a druhým

Čo robiť ak ste chorí