Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Polianke dňa 6.8.2020

Zverejnené
31. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
31. júla 2020