Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo – 4.12.2019

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo – 4.12.2019