Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Zverejnené
18. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
18. decembra 2020