POZOR! Zmena termínu vývozu separovaného odpadu

Zverejnené
22. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2021 − 28. júla 2021

Na základe oznámenia od vývozcu separovaného odpadu v našej obci Vás informujeme, že vývoz plastového, kovového odpadu a tetrapakov, ktorý sa mal uskutočniť v pondelok, 26. júla 2021, sa presúva na utorok, 27. júla 2021.