Oznámenie o zvýšenom nebezpečenstve požiaru pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom.

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Oznámenie o zvýšenom nebezpečenstve požiaru pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom.