Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené
3. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
3. decembra 2020