Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania

Havlová – celková situácia