Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené
12. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. augusta 2021