Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia – § 49 Správneho poriadku

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia – § 49 Správneho poriadku