Oznámenie o návrhu na zrušenie pobytu

Zverejnené
31. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2021 − 16. apríla 2021