Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 20.4.2020 do odvolania

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 20.4.2020 do odvolania