Opatrenie ÚVZ SR platné od 18.5.2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Opatrenie ÚVZ SR platné od 18.5.2020