Opatrenie ÚVZ SR o bohoslužbách

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Opatrenie ÚVZ SR o bohoslužbách