Opatrenie ÚVZ o štátnej karanténe od 22.5.2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Opatrenie ÚVZ o štátnej karanténe od 22.5.2020