Opatrenie o prevádzkach ÚVZ od 1.10.2020

Zverejnené
1. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. októbra 2020