Opatrenie o otváraní prevádzok v rámci 4.fázy

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Opatrenie o otváraní prevádzok v rámci 4.fázy