Opatrenia hlavného hygienika SR pre štátnu karanténu platné od 1.mája 2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Opatrenia hlavného hygienika SR pre štátnu karanténu platné od 1.mája 2020