Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie a výzva

Zverejnené
23. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. apríla 2021 − 1. júla 2021