Nové opatrenie pre nosenie rúšok platné od 21.apríla 2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Nové opatrenie pre nosenie rúšok platné od 21.apríla 2020