Nové opatrenia ÚVZ SR platné od 1.9.2020

Zverejnené
2. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. septembra 2020