Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Opatrenie – povinnosť nosiť rúška

Opatrenie – poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie – zákaz prevádzok v nedeľu (sanitárny deň)