Návrh Záverečného účtu obce Polianka za rok 2019

Zverejnené
31. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
31. júla 2020