Lesy Slovenskej republiky – výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Zverejnené
21. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2021 − 20. augusta 2021

V zmysle § 34 ods. 1 a 2 zákona budú tieto zoznamy zverejnené po dobu 60 dní.