Informácie pre voličov k Voľbám do NR SR 2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Informácie pre voličov k Voľbám do NR SR 2020