Preskočiť na obsah

DISTRIBÚCIA ROZHODNUTÍ NA MIESTNE DANE A POPLATKY ZA ODPAD NA ROK 2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Obec Polianka oznamuje občanom, že od pondelka, 20. apríla 2020, začne s distribúciou rozhodnutí na daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálny odpad. Tieto rozhodnutia sa budú postupne roznášať po jednotlivých uliciach.                                                                                        Prosíme občanov, aby vzhľadom na prevenciu a ochranu zdravia volili pri úhrade elektronický (bezhotovostný) spôsob platby. V nevyhnutných prípadoch môžu občania poplatky uhradiť v pokladni na obecnom úrade po telefonickom dohovore.