Celoplošné testovanie na covid 19 – 2. kolo

Zverejnené
5. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. novembra 2020