Aktuálne epidemiologické opatrenia

Zverejnené
15. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2020

Platnosť nariadenia od: 11. decembra 2020

Platnosť nariadenia do: odvolania

Naďalej ostávajú uzavreté

  • prírodné a umelé kúpaliská;
  • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
  • fitness centrá;
  • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…);
  • a prevádzky verejného stravovania.

Toto neplatí pre:

  • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára;
  • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby;
  • prevádzky umelých kúpalísk podľa § 19 zákona, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 7;
  • fitness centrá, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6;
  • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 8.

Upozornenie: Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas.