Preskočiť na obsah

Vzor sčítacieho formulára

Zverejnené
17. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2021 − 1. apríla 2021

Na tomto odkaze si môžete pozrieť vzor sčítacieho formulára:

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Vzor%20formul%C3%A1ra_SK.pdf

Formulár je jednoduchý, krátky a až do 31.3.2021 ho môžete vyplniť na stránke https://www.scitanie.sk/.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Údaje zo sčítania budú slúžiť ako podklad pre pochopenie fungovania spoločnosti, plánovanie jej ďalšieho vývoja, nastavovanie politík a stratégií, územné plánovanie obcí ako aj pri riešení systému dopravy, budovaní parkovísk a parkovacích miest, plánovaní počtu miest v materských školách, základných školách a služieb pre seniorov, ako i podklad pre čerpanie eurofondov.