Preskočiť na obsah

Sčítanie obyvateľov 2021

Zverejnené
18. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. marca 2021 − 1. apríla 2021

Obec Polianka má k dnešnému dňu sčítaných viac ako 70% všetkých občanov. Samosčítanie prostredníctvom online formuláru na webovej stránke www.scitanie.sk je k dispozícii do konca marca 2021. Prosíme všetkých, ktorý majú možnosť sa sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych, aby svoju povinnosť sčítať sa urobili do tohto termínu.

Od 1.apríla 2021 sa bude realizovať asistované sčítanie, pričom presný termín začiatku bude ešte upresnený. V rámci neho budete môcť po telefonickej dohode navštíviť kontaktné miesto na obecnom úrade Polianka, kde Vám so sčítaním pomôže sčítací asistent. Asistované sčítanie sa bude týkať výlučne a prioritne len tých občanov, ktorí sú bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií volajte na 0911 921 232.

https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw