Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Polianka.

Obecný úrad bude zatvorený

Vážení občania, obecný úrad v Polianke bude v stredu 26.8.2020 z technických príčin a v pondelok 31.8.2020 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie BVS

Vážení spoluobčania, Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že v nadchádzajúcich časoch výpadkov elektriny bude taktiež odstavená voda. Ďakujeme za pochopenie.

Usmernenia kvôli COVID-19 platné od 1. septembra

Usmernenia kvôli COVID-19 platné od 1. septembra Bratislava – 17. augusta 2020 – Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín, vyšpecifikujú sa však v rámci nich regióny, v ktorých sa za posledné obdobie zhoršila epidemiologická situácia pri výskyte ochorenia COVID 19. Rizikové regióny v menej rizikových krajinách budú v dohľadnom čase… Čítať viac

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú bez dodávky elektriny v nasledovných časoch tieto ulice: 26.08.2020 v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.: U SADÁKOV č. 31, 32, 33, 33/ZA, 34 POLIANKA č. 1 , 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,… Čítať viac

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB 2021)

Vážení spoluobčania, radi by sme Vás informovali o tom, že v priebehu nasledovných dní bude v našej obci prebiehať sčítanie domov a bytov. Nižšie uvádzame bližšie informácie. ,,Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Predmetom sčítania sú všetky… Čítať viac

Opatrenia vzhľadom k nepriaznivému vývoju šírenia koronavírusu v regióne – odporúčanie

V dôsledku nepriaznivého vývoja šírenia koronavírusu v regióne Myjava, mesto Myjava odporúča nasledovné opatrenia: Obmedzenie, resp. zrušenie verejných, kultúrnych a spoločenských podujatí na území obce s predpokladom zvýšenej koncentrácie osôb Zvýšiť intenzitu dezinfekcie a hygienickej očisty verejných priestranstiev (zastávok, detských ihrísk, lavičiek, oddychových zón a pod.) Úpravu úradných hodín OcÚ a zariadení obce, úpravu kontaktu zamestnancov obce so stránkami. Dôsledné dodržiavanie opatrení… Čítať viac