Preskočiť na obsah

Príležitosť pre mladých ľudí ovplyvňovať verejné politiky v oblasti výchovy a vzdelávania

Zverejnené 16.6.2021.

Kategória

Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadil Štátny pedagogický ústav (ŠPU) a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Žiacky poradný výbor. Prostredníctvom neho dostanú žiaci a žiačky príležitosť vyjadrovať sa k zmenám v oblasti vzdelávania, mládežníckych politík a prinášať aj vlastné podnety. O členstvo sa môže uchádzať akýkoľvek mladý človek od 6. ročníka základnej školy až po posledný ročník stredných škôl. Pôjde o stály poradný orgán oboch inštitúcií k témam, ktoré sú v pôsobnosti ŠPU.

Nový orgán má poskytovať priestor pre vzájomný dialóg a vyjadrovanie názorov jeho členov, a to k rôznym oblastiam výchovy a vzdelávania.

Členovia a členky budú vypracovávať a predkladať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie podmienok žiakov a žiačok v školách aj v spoločnosti.

Žiacky poradný orgán bude mať 16 členov rovnomerne zastupujúcich základné a stredné školy, všetky kraje, chlapcov a dievčatá, menšiny a rozmanité spoločenské skupiny. Členom sa môže stať žiak a žiačka od 6. ročníka druhého stupňa základnej školy po posledný ročník strednej školy na obdobie dvoch rokov.

Využiť jedinečnú príležitosť a byť súčasťou plánovaných zmien vo vzdelávaní môžu mladí ľudia prostredníctvom portálu www.ziackyporadnyvybor.sk, na ktorom nájdu všetky informácie, štatút nového orgánu a prihlasovací formulár. Prihlasovanie sa je otvorené do 30. júna 2021. Od nedele 13. júna 2021 sa na sociálnych sieťach spúšťa informačná náborová kampaň, ktorú bez nároku na honorár pripravil študentský projekt WOKE.

Zdroj: iuventa.sk