Preskočiť na obsah

Usmernenia kvôli COVID-19 platné od 1. septembra

Zverejnené 18.8.2020.

Kategória

Usmernenia kvôli COVID-19 platné od 1. septembra

Bratislava – 17. augusta 2020 – Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín, vyšpecifikujú sa však v rámci nich regióny, v ktorých sa za posledné obdobie zhoršila epidemiologická situácia pri výskyte ochorenia COVID 19.

Rizikové regióny v menej rizikových krajinách budú v dohľadnom čase vyšpecifikované na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov detí čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník, pričom rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou jeho zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude nevyhnutné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.

Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium neodporúčajú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie organizovať hromadné podujatia. Zároveň na toto obdobie plánujú zakázať organizáciu hromadných podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri vrátane športových podujatí. Taktiež sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 500 účastníkov.

Rovnako je v pláne uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23:00 s výnimkou svadieb. Obmedzí sa i návštevnosť kúpalísk a akvaparkov, plán je na maximálne 50 % kapacity návštevníkov.