Prerušenie distribúcie elektrickej energie

22.6.2022 zverejnil/a polianka_obec.

Kategória

Západoslovenská distribučná , a. s. oznamuje občanom, že dňa 11.7.2022 od 8:00 do 14.00 budú bez elektrickej energie z dôvodu práce na distribučných zariadeniach

č. 31,32,33,34 u Sadákov.

A Polianka č. 1-30 , 51,71,72,89,92,93,94,95,96, 194 , 195, 198, 202, 203, 222

a parcely č. 1292, 1295/2, 9118

a dňa 19.7.2022 od 8.30 do 14:00

Jarky : č. 171, 172, 173, 208, 227, p. č. 1311

u Babiarov : č. 174, 176

u Talčíkov : č. 178, 179