Preskočiť na obsah

Oznámenie o zmenách cestovných poriadkov k 10.12.2023

Zverejnené 4.12.2023.

Kategória

Trenčiansky samosprávny kraj ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v spolupráci s dopravcom SAD Trenčín, a. s. pripravuje od 10. decembra 2023 zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“). K týmto zmenám pristupujeme najmä z dôvodu dlhodobého nedostatku vodičov na trhu práce a následne nevyhnutnej optimalizácií s cieľom zvýšenia efektivity PAD, turnusového obehu dopravcu a pracovného času vodiča. Všetky pripravované zmeny CP boli v zákonnej lehote zverejnené na webových stránkach dopravcu SAD Trenčín, a. s., TSK, na výveskách a taktiež v internetovom vyhľadávači www.cp.sk.

Cestovné poriadky CP.sk CP umožňuje vyhľadanie spojení v cestovných poriadkoch vlakov, autobusov, MHD a lietadiel. Vyhľadáva spojenia rôznych dopravcov a zobrazuje aktuálne polohy vlakov a autobusov. Pre vyhľadané spojenie je umožnené zakúpiť cestovné lístky priamo v aplikácii CP. www.cp.sk

V tomto emaily Vás chceme upozorniť len na spoje, ktoré už od zmien CP k 10. decembru 2023 nebudú premávať, alebo budú zavedené a týkajú sa Vašej obce.

 • linka 303 407 Myjava – Bukovec – Brezová p. Bradlom:
  • v pracovný deň:
   • spoje 37 a 31 s odchodom z Myjavy 18:45 a 22:47 do Bukovca budú zrušené,
   • spoje 34, 36 s odchodom z Bukovca 17:20, 18:30 a 21:31 do Myjavy budú zrušené,
   • nový spoj 32 s odchodom z Bukovca 16:10 do Myjavy,
  • v sobotu:
   • spoje 11, 39 a 13 s odchodom z Myjavy 11:43, 13:00 a 18:45 do Bukovca budú zrušené,
   • spoj 2, 16 s odchodom z Bukovca 5:10 a 17:20 do Myjavy budú zrušené,
  •  
 • linka 303 410 Myjava – Bratislava:
  • spoj 15 s odchodom z Myjavy 16:16 a s príchodom do Bratislavy 18:24 bude zrušený na základe dlhodobo nízkych frekvencií cestujúcich z územia TSK,
 • spoj 18 s odchodom z Bratislavy 19:26 a s príchodom do Myjavy 21:29 bude zrušený na základe dlhodobo nízkych frekvencií cestujúcich smerujúcich na územie TSK,
 • linka 303 405 Myjava – Brezová p. Bradlom:
  • v pracovný deň:
   • spoj 39 s odchodom z Myjavy 18:45 do Brezovej p. Bradlom bude presmerovaný cez Polianku a Priepasné a prelinkovaný ako spoj 9 linky 303 414,
   • spoj 41 s odchodom z Myjavy 22:45 do Brezovej p. Bradlom bude presmerovaný cez Polianku a Priepasné a prelinkovaný ako spoj 11 linky 303 414 s novým odchodom z Myjava, žel.st. 22:41,
   • nový spoj 39 s odchodom z Myjavy 16:20 do Brezovej p. Bradlom, ako náhrada za zrušený spoj Myjava – Bratislava,
   • nový spoj 41 s odchodom z Myjavy 20:20 do Brezovej p. Bradlom,
   • nový spoj 24 s odchodom z Brezovej p. Bradlom 20:45 do Myjavy, ako náhrada za zrušený spoj Bratislava – Myjava,
 • linka 303 412 Myjava – Priepasné – Košariská
  • v sobotu:
   • spoj 5 s odchodom z Priepané, garáž 6.50 do Košariská, u Plačkov bude zrušený,
   • spoj 4 s odchodom z Košariská, u Plačkov 7:00 do Myjavy bude zrušený,
 • linka 303 414 Myjava – Polianka – Priepasné – Brezová p. Bradlom
  • v pracovný deň:
   • spoj 11 s odchodom z Priepasné, garáž 21:25 do Brezová p. Bradlom, PS premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,
   • spoj 16 s odchodom z Brezová p. Bradlom, PS 22:10 do Priepasné, garáž premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,
  • v sobotu:
   • spoj 18 s odchodom z Brezová p. Bradlom 13:10 do Priepasné, garáž bude zrušený,
   • spoj 9 s odchodom z Priepasné, garáž 17:00 do Brezová p. Bradlom premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,