Preskočiť na obsah

Obecné lesy s. r. o. – zmena cenníku dreva

Zverejnené 16.12.2022.

Kategória

Firma Obecné lesy, s. r. o. oznamuje svojim odberateľom , že od 1.1.2023 sa menia ceny za predaj dreva .

Pre jednu domácnosť s občanmi s trvalým pobytom v obci Polianka:

Ihličnaté:

Dĺžky 31 €/ m3 s DPH

Listnaté:

Dĺžky 49 €/ m³ s DPH

Metre 51 / m³ s DPH

Samovýroba 3 € / m³ s DPH

Pre jednu domácnosť s občanmi s trvalým pobytom mimo obce Polianka:

Za aktuálnu cenu vlákniny.

Zároveň sa určuje :

  • Pre jednu domácnosť v plynofikovanej časti obce s občanmi s trvalým pobytom v obci Polianka sa množstvo odberu stanovuje maximálne na 4,5 m³ na rok  .
  • Pre jednu domácnosť v neplynofikovanej časti obce s občanmi s trvalým pobytom v obci Polianka sa množstvo odberu stanovuje na maximálne 6,5 m³ na rok  .
  • Pre jednu domácnosť s občanmi s trvalým pobytom mimo obce Polianka sa množstvo odberu stanovuje na maximálne na 6,5 m³ s možnosťou odberu len v párnych kalendárnych rokoch .
  • Pre jednu domácnosť s občanmi s trvalým pobytom v obci Polianka sa pri odbere dreva množstva väčšieho ako je určený v bode 1 a 2 v tomto uznesení stanoví cena dreva podľa aktuálnej ceny vlákniny.

  • Objednávka je možná len na súpisné číslo obývaného domu.

Prosíme občanov aby svoje objednávky nahlasovali do 31.3.2023.