Preskočiť na obsah

Zberový týždeň – jar 2024

Zverejnené 8.4.2024.

Obec Polianka v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s.r.o. bude vykonávať odo dňa 15.4.2024 do 20.4.2024 ZBEROVÝ TÝŽDEŇ. Zber bude zameraný na veľkoobjemový odpad. Zberný kontajner bude umiestnený v areáli PD Poriadie a bude k dispozícii každý pracovný deň, v čase od 11:00 h do 17:00 h a v sobotu od 09:00 h do 15:00 h. Dovezený materiál bude preberať pracovník na to poverený obecným úradom. Mimo uvedeného času bude kontajner uzavretý. Odkladanie odpadu mimo neho je zakázané (nepovolené uloženie odpadu, bude sankcionované).
Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Patria sem: starý nábytok (sedačky, kreslá, skrine, postele, stoly, stoličky, kuchynské linky, ….) , ostatné objemné odpady (staré lyže, bicykle, kočíky, veľké zrkadlá, matrace, koberce….), podlahové krytiny (linoleá, plávajúce podlahy,…), wc, umývadlá, vane

Nábytok prijímame len rozobratý na menšie kusy!

Nepatria sem: pneumatiky,  uhynuté zvieratá, bežný zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky)

Priebežne zberané odpady:

elektroodpady (vyradené televízory, rádia, počítače, vysávače, žehličky), chladničky, sporáky, nebezpečný odpad (žiarivky, použitý toner, oleje, nádoby od pesticídov, autobatérie, monočlánky, nádoby znečistené od farieb, lepidiel a ropných látok).

Tieto odpady môžete voziť počas celého roka po dohode s obecným úradom.

Ďakujeme všetkým spoluobčanom za aktívny prístup k separovaniu domového odpadu a  prosíme Vás o pokračovanie v nastúpenom trende.