Preskočiť na obsah

Štatistické zisťovanie

Zverejnené 6.12.2021.

Štatistický úrad SR oznamuje, že od 7.12.2021 do 12.1.2023  bude v našej obci realizovať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na adrese www.statistics.sk