Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Zverejnené 21.9.2021.