Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

21.9.2021 zverejnil/a polianka_obec.