Nové vysielacie frekvencie

Upozornenie

Prelaďovanie v našom regióne

Zverejnené 10. júna 2020.
Upravené 20. júna 2020.