Preskočiť na obsah

Daňová povinnosť do 31.1.2023

Zverejnené 9.1.2023.

Vážení občania,

chceli by sme Vás upozorniť, že ak u Vás nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, dedičstvo, prenájom zapísaný aj v katastri nehnuteľností) a psov, do 31.1.2023 máte povinnosť si podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa (vznik alebo zánik) , (úmrtie psa aj nadobudnutie nového psa) . Prosíme Vás, aby ste všetky zmeny vždy nahlásili na obecnom úrade formou podania tlačiva daňového priznania. Na základe Vami nahlásených zmien sa budú odvíjať Vaše poplatky.

To isté platí aj pri uplatňovaní zľavy z poplatku za vývoz komunálneho odpadu podľa platného VZN – ZŤP, študenti ubytovaní na internáte alebo dlhodobo odcestovaní. Podpísaná žiadosť + kópia platného preukazu ZŤP/ nájomná zmluva / potvrdenie o ubytovaní na internáte / pracovná zmluva v zahraničí s ubytovaním v zahraničí viac ako 90 dní za rok, neplatí pre turnusové režimy.

Daňové priznania nájdete tu : https://obecpolianka.sk/podatelna/

V prípade nejasností môžete kontaktovať pracovníka OcÚ na tel čísle 0911 921 232 alebo mailom obecpolianka@obecpolianka.sk