Voľby - Zverejnenie počtu obyvateľov

Obec Polianka podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia nových volieb do orgánov samosprávy obcí 27.01.2018 zverejňuje týmto počet trvalo prihlásených obyvateľov v obci Polianka.

 

V obci Polianka je ku dňu 24.10.2017 (deň vyhlásenia volieb) trvalo prihlásených 411 obyvateľov.

Publikované dňa  15.11.2017