VOĽBY 2019

1. VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Publikované dňa  15.04.2019