VOĽBY

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. 

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania

na sobotu 10. novembra 2018.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

 

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (10.7.2018): 405

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: Ing. Lucia Michálková

Rozhodnutie 

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Uznesenia k voľbám - určenie počtu volebných obvodov, poslancov a rozsah výkonu starostu obce 

Publikované dňa  20.08.2018