Úradná tabuľa

Oznam č.14

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.13

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.12

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.11

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.10

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.9

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 - dokument

Oznam č.8

Návrh VZN č.1-2016 - odpady - dokument

Oznam č.7

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.6

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.5

Voľby do Národnej rady SR

 

Oznam č.3

Informácie o stavebnom úrade Polianka môžete nájsť v nasledovnom dokumente.

Oznam č.2

Výpis z VZN o miestnych daniach a poplatku za kom. odpady na rok 2013 (kompletné znenie VZN)

Poplatok za popolnicu - pri výmene - 13,50 EUR
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase - 1,- EUR
Poplatok za predajné miesto - ambulantný predaj - 1,65 EUR
Ekol - prípravok do septiku - 16,70 EUR

Oznam č.1

Cenník prenájmu obecných priestorov

 

Publikované dňa  09.06.2017