Úradná tabuľa

Oznam č. 15

Vážení občania,

Naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií.

Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácii navštívte:
https://www.dcom.sk/obyvatel

K dispozícií je 138 elektronických služieb poskytovaných samosprávou a pokrývajúcich väčšinu životných situácií, ktoré je možné využívať z pohodlia svojho domova.

 

Oznam č.14

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.13

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.12

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.11

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.10

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.9

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 - dokument

Oznam č.8

Návrh VZN č.1-2016 - odpady - dokument

Oznam č.7

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.6

výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania - príloha

Oznam č.5

Voľby do Národnej rady SR

 

Oznam č.3

Informácie o stavebnom úrade Polianka môžete nájsť v nasledovnom dokumente.

Oznam č.2

Výpis z VZN o miestnych daniach a poplatku za kom. odpady na rok 2013 (kompletné znenie VZN)

Poplatok za popolnicu - pri výmene - 13,50 EUR
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase - 1,- EUR
Poplatok za predajné miesto - ambulantný predaj - 1,65 EUR
Ekol - prípravok do septiku - 16,70 EUR

Oznam č.1

Cenník prenájmu obecných priestorov

 

Publikované dňa  18.09.2017