Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž - škola (01.04. - 01.07.2019)

Sadzobník správnych poplatkov

 

Oznam č. 5

Predĺženie platnosti rozhodnutia - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Oznam č. 4

Rozhodnutie - MIROM-REV

Oznam č. 3

Oznámenie o výrube (Zelená Dolina) + poverenie

Verejná vyhláška

Oznam č. 2 

Záznam ohlasovne z návrhu na zrušenie trvalého pobytu - J. Rechtoris

Oznam č. 1

Výzva na predkladanie ponúk - ,, STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVÉHO AREÁLU V OBCI POLIANKA“

 

 

 

Publikované dňa  05.04.2019