Správne konania

          Číslo konania: Dátum začatia konania: Dátum zverejnenia informácie: Lehota na potvrdenie byť účastníkom konania:

Predmet konania:

          SOÚ 14,O/2018/Pol./Cá 28.02.2018 01.03.2018 5 pracovných dní výrub drevín - Chvaštula
          SOÚ 13,O/2018/Pol./Cá 28.02.2018 01.03.2018 5 pracovných dní výrub drevín - Lucia Kralovič a Igor Kralovič
          SOÚ 11,O/2018/Pol./Cá 14.02.2018 15.02.2018 5 pracovných dní výrub drevín - Čižmárik
          SOÚ 12,O/2018/Pol./Cá 15.02.2018 15.02.2018 5 pracovných dní výrub drevín - Pullmanová
          SOU 8/2018/Pol           29.1.2018 30.1.2018 5 pracovných dní výrub drevín - Klbečková Jana
       
 
         

 

Publikované dňa  13.04.2018