Samospráva

Zloženie Obecného zastupiteľstva

 

Mikulková Viera

obvod: bytovky, Doliny, Piatová, u Borikov
súpisné čísla: 89 - 117 a 54, 72, 87, 216

Mocková Ľubica, Ing.

obvod: Dingovia, Horná Polianka, u Sadákov, Okál, 6 - bytovka                                                                             

súpisné čísla: 1 - 34, 190 - 195 a 198, 202, 203

Stančíková Jana

obvod: Dolná Polianka, Španková                                                                                                                       
súpisné  čísla:  57 - 86 okrem 72, č. 118 - 127 a 196, 205, 207


 

Marková Zlatica
obvod: Ulica, Jarky, u Babiarov, Remenári, Talčíci
súpisné čísla: 35 – 56 okrem 54, 171 - 189 a 199, 200, 208, 215

 

Pavlús Pavol

obvod: Sládkovia, Havlová, Podlipovec, Diely                                                                                                   

súpisné čísla: 129 - 170 a 193, 197, 211, 217, 218, 221

Publikované dňa  29.04.2019