Samospráva

Zloženie Obecného zastupiteľstva

PhDr. Gabriela Bajcarová
obvod: Dolná Polianka, Španková

súpisné čísla:  57 - 86 okrem 72, č. 118 - 127 a 196, 205, 207


Pavol Holčík
obvod: Ulica, Jarky, u Babiarov, Remenári, Talčíci

súpisné čísla: 35 – 56 okrem 54, 171 - 189 a 199, 200, 208, 215


Ing. Štefan Vičík
obvod: Sládkovia, Havlová, Podlipovec, Diely

súpisné čísla: 129 - 170 a 193, 197, 211, 217, 218, 221

Pavol Pavlús
obvod: bytovky, Doliny, Piatová, u Borikov

súpisné čísla: 89 - 117 a 54, 72, 87, 216


Kolárik Ľubomír
obvod: Dingovia, Horná Polianka, u Sadákov, okál, 6-bytovka

súpisné čísla: 1 - 34, 190 - 195 a 198, 202, 203

Publikované dňa  10.05.2017